Viešosios įstaigos Kauno klinikines ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės reguliuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymo tikslus, nustato duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, įtvirtina Viešosios įstaigos Kauno klinikines ligoninės registravimo asmens duomenų valdytojų tvarką.

Taisykles rasite čia.